Mở hộp và giới thiêu loa trợ giảng không dây Philips SBM-230UHF

đây la bài viết thử